Apie mus

Klinikinė farmakologija – mokslinė disciplina, kuri apima visus vaistų ir žmonių tarpusavio santykių aspektus. Ji apima naujų vaistų atradimą ir išvystymą, vaistų, kaip gydomųjų preparatų skyrimą, vartojimą, naudingą ir žalingą vaistų poveikį asmenims ir visuomenei bei tyčinį piktnaudžiavimą jais.

 

Gydytojas klinikinis farmakologas – medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo klinikinio farmakologo profesinę kvalifikaciją, apimančią pažangias farmakologijos žinias ir įgūdžius, reikalingą norint pasiekti racionalų atskirų pacientų ir plačiosios  visuomenės vaistų vartojimą.

 

Modernioji klinikinės farmakologijos samprata atsirado 1930 m., tačiau tik 1950 m. ji buvo pripažinta kaip reikšmingą indėlį medicinos mokslui daranti disciplina. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 1970 m. ataskaitoje paskelbė poziciją dėl klinikinių farmakologų trūkumo pasaulyje. Tuo metu klinikiniams farmakologams buvo keliamos užduotys, susijusios su racionaliu vaistų vartojimu vietiniame lygyje, klinikinių tyrimų koordinavimu bei vaistų politikos formavimu. Tiek tarp medicinos profesionalų, tiek tarp pilietinės visuomenės didėjo susirūpinimas efektyviu, saugiu ir racionaliu vaistų vartojimu. Septynioliktoji Pasaulio sveikatos asamblėja (angl. World Health Assembly) įtvirtino nuostatą, jog tarptautinis bendradarbiavimas yra itin svarbus užtikrinant saugų ir efektyvų vaistų vartojimą.

Klinikinės farmakologijos pradininku Lietuvoje laikomas V. Kempinskas. Jis kartu su prof. J. Kupčinsku bei B. Vasiliausku 1971 m. išleido pirmąjį vadovėlį klinikinės farmakologijos tema, pavadinimu „Vaistų šalutiniai poveikiai“. Klinikinė farmakologija kaip atskira disciplina nuo 1989 m. pradėta dėstyti KMI (nuo 2010 m. LSMU), o nuo 1998 m. ir VU. 2014 m. LSMU įsteigta Klinikinės farmakologijos rezidentūra ir yra ruošiami gydytojai klinikiniai farmakologai.

2000 m. buvo įkurta Lietuvos Klinikinės farmakologijos draugija (LKFD), kurios pirmoji prezidentė buvo prof. Jolanta Gulbinovič. Nuo 2005 metų LKFD prezidento pareigas perėmė prof. Romaldas Mačiulaitis. LKFD gyvuoja siekdama vystyti ir plėtoti Klinikinės farmakologijos mokslą Lietuvoje.

 

Tikslai:

  • Skatinti klinikinės farmakologijos paslaugų plėtrą sveikatos apsaugos įstaigose

  • Teikti klinikinės farmakologijos ekspertines žinias formuojant vaistų politiką Lietuvoje

  • Organizuoti mokslines konferencijas ir seminarus klinikinės farmakologijos tema

  • Skatinti racionalų vaistų vartojimą

  • Bendradarbiauti su kitų šalių Klinikinės farmakologijos draugijomis

  • Atstovauti draugijos narių interesus

Vadovybė

Romaldas Mačiulaitis

Lietuvos klinikinės farmakologijos draugijos pirmininkas

Simona Stankevičiūtė

Draugijos sekretorė