Klinikinės farmakologijos rezidentūra

Studijos pagal klinikinės farmakologijos rezidentūros programą Lietuvoje vykdomos LSMUL Kauno klinikose. Rezidentūra trunka ketverius metus ir susideda iš dviejų pagrindinių etapų. Pirmasis etapas tai visoms terapinės krypties rezidentūros programoms privalomi – vidaus ligų pagrindai. Šis etapas trunka pirmuosius dvejus rezidentūros metus. Jo metu rezidentas mokosi tirti ir gydyti sergančiuosius dažniausiai pasitaikančiomis ūminėmis ir lėtinėmis ligomis LSMUL Kauno klinikų nefrologijos, gastroenterologijos, kardiologijos ir kitose terapinio profilio klinikose.

 

Trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais rezidentas įgyja specialybinių žinių. Studijos vyksta LSMUL Kauno klinikose, Kauno klinikinėje ligoninėje (KKL), su vaistų vystymo pagrindais susipažįstama Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (VVKT), Valstybinėje ligonių kasoje (VLK) ir kitose rezidentūros bazėse.

 

 

 

 

 

Trečiaisiais rezidentūros metais studijos pradedamos  įvadiniu klinikinės farmakologijos ciklu.  Jo metu praktika atliekama KKL, kurioje rezidentas farmakologiškai prižiūri pacientus (t.y. vertina paciento vartojamų vaistų skyrimo indikacijas, sąveikas, galimas nepageidaujamas reakcijas ir kt.) bei nagrinėja atvejus su vadovu. Baigus praktiką KKL, rezidentas tęsia studijas valstybinėse institucijose (VVKT, VLK) bei privačiose kompanijose (Corpus, Biomapas), šio etapo metu rezidentai susipažįsta su vaistų kūrimo, registravimo, kompensavimo, saugumo stebėsenos ir kitais reguliaciniais procesais. Baigęs įvadinį klinikinės farmakologijos ciklą bei įgavęs bazinių žinių, rezidentas tolimesniam darbui grįžta į LSMUL Kauno klinikas.

 

LSMUL Kauno klinikose rezidentas farmakologiškai prižiūri visus tuo metu atitinkamoje klinikoje gydomus pacientus ir kartu su ciklo vadovu aptaria jų farmakologinės priežiūros ypatumus, ruošia skyrių apžvalgas. Stebėsenos metu gauti duomenys bei pasiūlymai pateikiami skyriaus gydytojams.

 

Visiems rezidentams trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais sudaromos sąlygos išvykti stažuotis į užsienio universitetus. Iki šiol klinikinės farmakologijos rezidentai stažavosi Švedijos Karolinska ligoninės, Danijos Aarhus’o universitetinės ligoninės bei Austrijos Vienos universitetinės ligoninės klinikinės farmakologijos skyriuose.

 

Įgytos žinios bei gebėjimai klinikinės farmakologijos rezidentūros metu padės:

1) Valdyti farmakoterapines problemas asmens ir visuomenės sveikatoje;

2) Planuoti ir vykdyti žvalgomuosius ir pagrindinius klinikinius, farmakoepidemiologinius ir farmakoekonominius tyrimus;

3) Organizuoti ir vykdyti LR teisės normomis pagrįstą racionalaus vaistų vartojimo ir lėšų panaudojimo veiklą asmens sveikatos įstaigose ir atsakingose valstybinėse institucijose.

 

Klinikinės farmakologjos rezidntai ir jų mokytojai: (iškairės) prof. E. Kaduševičius, A. Usaitė, S. Stankevičiūtė, S. Abramavičius, E. Zlatkutė, doc. G. Gumbrevičius, prof. R. Mačiulaits, S. Kasciuškevičiūtė, V. Galaunė

Klinikinės farmakologijos rezidentai ir jų mokytojai: (iš kairės) prof. E. Kaduševičius, A. Usaitė, S. Stankevičiūtė, S. Abramavičius, E. Zlatkutė, doc. G. Gumbrevičius, prof. R. Mačiulaitis, S. Kasciuškevičiūtė, V. Galaunė. 2017 m. 

Klinikinės farmakologijos rezidentės S. Mačiulskytė (nuotr. kairėje) ir S. Stankevičiūtė (nuotr. dešinėje) pristato savo tiriamuosius darbus Europos klinikinės farmakologijos ir terapijos asociacijos kongrese 2017 m.